Peles Love LYRICS

Ka ‘ikena o ke Akua

E ho mai

E ho mai 

 

He Pele mai ka hiki 

E ola mau 

E ola mau 

 

Ka ‘ikena o ke Akua

E ho mai

E ho mai